وقتی صحبت از بهشت و جهنم می شه ،  می گن کار خیر کنید ، دروغ نگید ،

خلاف نکنید و ...همه هم مشتاق رفتن به بهشتن.

 ولی اصل مطلب اینجاست که هیچ کس دلش نمی خواد بمیره

من کسی رو سراغ ندارم که از مردن نترسه ، شما سراغ دارید؟
چه تناقض بزرگی ...

/ 0 نظر / 4 بازدید