بازم یه شب دیگه و بازم بی خوابی

این چه وضعشه تو رو خدا ، فردا شش صبح باید بیدار شم برای کار .  تقصیر مامانه که من عصرا که خوابم می بره نمی یاد بیدارم کنه منم غش می کنم .

تو این اداره جدید اینقدر کار رو سرم ریخته که نمی دونم چطوری عصر می شه .

تمام روال زندگیم بهم خورده چند وقته . اعصابم خورده  

یکی بیاد لالایی بخونه  

/ 1 نظر / 3 بازدید