وقتیکه مشترک "مورد نظر" در دسترس نباشه ، مجبوری رو بزنی به مشترکی در دسترسه ولی "مورد نظر" نیست !!

/ 0 نظر / 7 بازدید